Info

Ingin mendapatkan pelbagai maklumat mengenai
harta pusaka?
Pengurusan harta pusaka merupakan suatu prosedur yang penting dan perlu difahami oleh setiap individu dalam sesebuah keluarga. Implikasi buruk sekiranya waris mengabaikan atau tidak memahami proses pentadbiran harta seperti menimbulkan konflik perebutan harta, wujud prasangka dan persengketaan diantara waris yang akhirnya menyebabkan pembahagian harta pusaka terus tertangguh dan tiada penyelesaian. Mengumpul Maklumat dan Tuntutan Harta
Baca
Maksud Sijil Kematian. Sijil kematian ialah suatu dokumen perakuan maklumat mengenai kematian seseorang individu. Di dalam sesuatu sijil kematian mengandungi maklumat seperti tarikh kematian, bagaimana individu tersebut meninggal dunia, individu yang melaporkan kematiannya serta dimana tempat meninggal dunia. Sijil kematian merupakan dokumen penting pembuktian kematian seseorang individu bagi membolehkan harta pusaka simati dibahagi dan diagihkan
Baca
Maksud Anak Angkat Anak angkat bermaksud anak orang lain yang dijaga dan dipelihara seperti anak sendiri. Anak angkat kebiasaannya diambil oleh pasangan yang tidak mempunyai anak bagi memenuhi dan menambah kebahagiaan didalam sesebuah kekeluargaan. Ibubapa angkat menjaga anak angkat sejak dari kecil hingga dewasa seperti anak kandung sendiri dengan penuh kasih sayang tanpa berbelah bagi.
Baca
1. Harta Pusaka Besar Harta Pusaka Besar ialah harta yang ditinggalkan oleh simati dengan wasiat (kurang atau lebih daripada RM 2 juta), atau tanpa wasiat atau sebahagiannya tanpa wasiat dan kesemuanya bernilai lebih daripada > RM 2 juta. Bagi mudah untuk difahami, harta pusaka besar dikategorikan seperti dibawah : i) Harta tak alih sahaja bernilai
Baca
Harta pusaka boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu : 1. Harta Pusaka Berwasiat Wasiat bermaksud pengakuan yang dibuat oleh seseorang sewaktu hayatnya mengenai bagaimana harta miliknya akan dibahagikan antara waris-waris atau yang telah ditentukan atau bagi apa – apa tujuan dan manfaat selepas kematiannya mengikut undang – undang yang ditetapkan Bagi orang Islam, tidak lebih
Baca
Terdapat 4 institusi utama di Malaysia yang telah ditetapkan bidang kuasa masing – masing dalam mengendalikan urusan pembahagian harta pusaka iaitu : 1. Mahkamah Tinggi (Sivil) Mengeluarkan surat kuasa mentadbir (harta tak berwasiat) harta si mati sama ada harta tak alih atau serta harta alih yang nilainya melebihi > RM2 juta atau harta alih sahaja
Baca